Artsenpraktijk Integrale Geneeskunde Brabant

Artsenpraktijk Integrale Geneeskunde Brabant

AIGB is gespecialiseerd in chronische klachten en aandoeningen. Aandoeningen zijn te behandelen door ziekte te bestrijden, maar ook door gezondheid te bevorderen.

Aandoeningen

In de submenu's vindt u een overzicht van de meeste aandoeningen die wij met onze methode behandelen.

Het begrip homeostase staat hierbij centraal. Homeostase is het in evenwicht zijn van alle functies van het lichaam en tevens het vermogen van het lichaam om dat evenwicht te behouden ondanks omgevingsinvloeden. Homeostase berust dus op passende reacties op invloeden uit de omgeving, maar ook op aanpassing aan wisselende interne invloeden op het eigen bio-ritme bijvoorbeeld hormonale veranderingen (puberteit, menstruatie, overgang). Bij een chronisch ontregelde homeostase ontstaan te sterke of te zwakke reacties op prikkels die normaal goed verdragen worden. Dit geldt voor alle hiernaast genoemde klachten en diagnosen. Een dergelijke situatie kan ook ontstaan als gevolg van bijwerkingen van reguliere medicijnen die langdurig worden gebruikt.

Het doel van onze behandeling is het zelfherstellend vermogen van het menselijk organisme te stimuleren tot een herstelregulatie van het evenwicht. Daarmee wordt uw gezondheid bevorderd en gestabiliseerd. De klachten verminderen of verdwijnen zelfs helemaal. De arts maakt een inschatting of er voldoende herstelvermogen aanwezig is om resultaat te bereiken.

Bij aandoeningen ten gevolge van tekorten, onvoldoende werking of uitval van organen, bijvoorbeeld suikerziekte of een niet goed werkende schildklier, staat aanvulling centraal. Daarbij is ontregeling van de homeostase geen oorzaak, maar juist het gevolg. Ziekten die zich totaal aan de regulatie van het functie evenwicht onttrekken zoals kanker kunnen wij met onze methode niet behandelen. Bij klachten die overblijven na reguliere behandeling van kanker is wel verlichting mogelijk.

Contactgegevens

Artsenpraktijk Integrale Geneeskunde Brabant 
Lage Witsiebaan 76 
5042DB Tllburg 
KvK 17242135 
AGB code praktijk 8453304 
E info@aigb.nl
T 013 4688750 op werkdagen van 9-12 uur

Woensdag is de praktijk gesloten.

Bij dringende vragen over uw behandeling kunt u ook in het weekeinde bellen. Op ons antwoordapparaat hoort u welke arts telefoondienst heeft. De dienstdoende arts is op zaterdag en zondag tussen 17 uur en 17.30 uur bereikbaar.

Contactformulier

Vul onderstaand formulier volledig in.